Mediació Mercantil

Mediació en conflictes civils i mercantils:

 1. Impagaments

 2. Renegociació de deutes

 3. Problemes entre consumidors i comerços

 4. Desacords contractuals

 5. Incompliment d'acords, contractes, etc

 6. Problemes dins d'un equip de treball

 7. Incompliment de terminis

 8. Dificultats per cobrar deutes: morositat

 9. Disputes entre socis

 10. Problemes en empreses familiars

 11. Situacions on el temps és un factor essencial per a una bona resolució de les mateixes

 12. Problemes derivats de la contractació de serveis

 13. Dificultats quan la relació mercantil / comercial perdurarà en el temps.

 

Consultoria en gestió de conflictes

 1. Assessorament a particulars a empreses sobre com resoldre els seus propis conflictes.

És la conseqüència de l'evolució de les tècniques de resolució alternatives de conflictes, on mètodes com la negociació, problem solving i processos de creativitat conflueixen en aquesta eina específica per aplicar als conflictes en els llocs de treball, recollint així els beneficis d'aquelles.

Desenvolupem una sèrie d'estratègies per aconseguir un lloc més segur i on optimitzar recursos gràcies a l'adequada gestió dels conflictes dins de la seva organització, sigui una pime o una gran empresa.

Mediació Civil

La mediació en l'àmbit del dret privat està regulat per la Llei (15/2009) de mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya.

La mateixa reconeix la importància de promoure la mediació en diversos temes que afecten la vida quotidiana de la gent, d'aquesta manera recomana la mediació en diversos tipus de conflictes entre privats.

Mediacions que abordem des dels nostres centres privats de mediació a Barcelona, Sitges i Vilafranca del Penedès:

 1. Impagaments i deutes

 2. Herències

 3. Afers civils quotidians

 4. Indemnitzacions derivades d'accidents, danys i perjudicis

 5. Incompliments contractuals

 6. Divisió de béns

 7. Dissolució de societat mercantil-comercial

 8. Conflictes entre veïns

 9. Queixes per animals

 10. Conflictes que alteren la pau

 11. Problemes de confrontació

 12. Mala praxi mèdica