Com entenem la Mediació?


Oportunitat.

Confidencialitat.

Voluntarietat.

Imparcialitat.

Reconeixement.

Rapidesa.

Economia.

Comoditat.

 

Oportunitat: de produir canvis favorables, de resoldre disputes, d'aclarir malentesos, d'avaluar la posició enfront d'altres escenaris possibles

Confidencialitat: Tot el que els professionals de la mediació escolten és totalment confidencial i l'usuari sempre està protegit per la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya i per la Llei de mediació civil i mercantil de l'Estat Espanyol.

Voluntarietat: El procés comença quan les parts ho estimen i finalitza amb un acord o quan un dels integrants decideix abandonar el procés

Imparcialitat: El Mediador garanteix tractar tots els involucrats de la mateixa manera sense afavorir a cap en detriment de l'altre; una garantia en aquest sentit és que treballem en Co-mediació

Reconeixement: La mediació en conflictes en els quals les emocions tenen un paper rellevant; l'espai de mediació propicia gestionar la disputa des d'un mecanisme de reconeixement i diàleg entre els involucrats, sobretot si tenen vincles que romandran en el temps o afecten a tercers (fills, parents, socis)

Rapidesa: La mediació és un procés de ràpida preparació i de curta durada. La majoria de les mediacions es resolen entre 2 i 6 sessions

Economia: tenint en compte els costos econòmics, però també en relació a costos emocionals

Comoditat: És un procés on es té cura dels involucrats. Primer tindrem una reunió amb cada part per explicar la metodologia, escoltar-los i preparar-los perquè la sessió conjunta sigui fàcil, còmoda i reeixida.