Mediació Comunitària

  1. Gestionem centres públics de mediació on treballem per gestionar la convivència ciutadana des del respecte, el diàleg i la participació activa dels seus membres.
    Treballem des d'una perspectiva transformadora en la gestió de la convivència

  2. La mediació comunitària recupera, en certa manera, una forma "natural" de resoldre conflictes, retornant a les parts enfrontades, el poder que tenen sobre les seves pròpies decisions. D'aquesta manera, aprofitant el potencial transformador i educatiu del conflicte.

  3. En mediació es treballa a partir de consensos, evitant situacions de guanyadors i perdedors que provoquen els acords per majories.

  1. La quantitat i el tipus de mediacions que es poden abordar des d'un centre de gestió i resolució de conflictes municipal és molt més ampli que la mediació interpersonal. Quan es dissenya un centre de mediació es fa com un "vestit a mida" de la ciutat.

  2. Els conflictes entre els ciutadans poden tenir diverses formes de tractament (mediació, facilitació, diàlegs apreciatius, programes de participació, cercles de pau, etc.) Sempre respectant els principis bàsics de la cultura de la mediació: Confidencialitat, neutralitat, apoderament a les parts, voluntarietat, diàleg.