Mediació Familiar
La mediació familiar és un procés voluntari, en el qual les persones en disputa, demanen ajuda per dissenyar el present i el futur de les seves famílies.

Una situació dolorosa que es gestioni be,  es transformarà en un futur possible i saludable.

Els conflictes FAMILIARS han de ser tractats d'una manera acurada, preventiva i resolutiva. Per això la mediació és la millor resposta per resoldre equilibradament les disputes que es donen dins de la família.

El/la mediador/a professional podrà ajudar els implicats/des a desenvolupar fórmules a mida, de cada família, des d'una perspectiva IMPARCIAL i acompanyant els implicats en la creació d'una fórmula de futur possible.

La mediació és la millor opció quan les persones volen tenir cura de la forma en què la seva família afrontarà aquesta nova situació, de manera ordenada, acurada, confidencial i realista..

Tipus de conflictes que es donen en mediació familiar:

  1. Separació, divorci i les conseqüències d'aquests per als cònjuges i els seus fills. (comunicació de la decisió, horaris, temes econòmics, prevenció de futures decisions respecte als fills, repartiment de béns, etc).

  2. Pla de coparentalitat: Ajudem a elaborar un pla per a la criança dels fills.

  3. Problemes entre germans: decisions sobre els seus pares / mares majors, herències, relacions familiars.

  4. Relació entre pares i fills: comunicació, convivència, normes, projectes de futur.

  5. Problemes derivats de tenir un integrant amb dificultats en la família.

  6. Empreses Familiars: Gestió i / o dissolució del negoci de la família

  7. Filiació: Ajudem a les famílies en temes d'adopció, recuperació del vincle amb pares / mares biològics.

Els nostres mediadors són professionals registrats al Centre de Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya.
Compleixen tots els requisits de la Llei de Mediació en l'àmbit del dret privat de Catalunya i la Llei Espanyola en mediació en temes civils i mercantils.

Per iniciar un procés de mediació, una de les parts involucrades s'ha de dirigir a MiC per posar en marxa el procés, via telefònica o per correu electrònic.

Nosaltres després, ens comunicarem amb la / les altra / es part / s per convidar-lo a la mediació.