Mediació Hipotecària / habitatge

  1. Mediem en temes entre llogaters i propietaris, i entre persones i entitats bancàries.

  2. Intentem compensar el desequilibri que es dona en aquests temes.

  3. Empoderem i donem seguretat a la persona que està en aquesta situació tan complexa.

  4. Donem informació i valorem les possibilitats de canvis en el contracte, ajudem a presentar propostes i treballar-les.

Intervenim:

  1. Abans de l'impagament

  2. En fase d'impagament sense execució hipotecària

  3. En fase d'Impagament amb execució hipotecària

  4. En fase de desallotjament.

Per iniciar un procés de mediació, una de les parts involucrades s'ha de dirigir a MiC per iniciar el procés, via telefònica o per correu electrònic.
Nosaltres després, ens comunicarem amb la/les altra/es part/s per convidar-lo a la mediació.

En finalitzar el procés, si hi ha acceptació de la proposta, es signa un acord públic amb força notarial.