Workplace mediation

 1. Consultoria per resoldre disputes

 2. Valor afegit per als seus empleats

 3. Confidencialitat (dins i fora)

 4. Auto responsabilitat

 5. Millora del clima, de l'enteniment

 6. Millora la comunicació amb el client (intern i extern)

 7. Model preventiu ("accidents", "actuacions")

 8. Couching per a una negociació reeixida.


 

Intervenim en:

 1. Aliances de poder perjudicials

 2. Ineficiència (repetició de tasques, omissions, etc.)

 3. Recurrència del conflicte

 4. Desgast de les relacions i pèrdua de personal important

 5. Costos emocionals

 6. Sorolls en la comunicació

 7. Pèrdua de temps

 8. Mal clima laboral

 9. Desgast de la conducció

 10. Maneig del canvi, les fusions, el creixement, les adquisicions.

 11. Reassignació de recursos i tasques.

 12. Redimensionament de l'empresa.

 13. Competència entre diferents àrees en el maneig de tasques sensibles.

 14. Desacords sobre estils, rols o responsabilitats de treball.

 15. Acusacions d'abusos de poder o autoritat.

 16. Acusacions de discriminació i assetjament de diferents formes.

 17. Distribució de premis, recompenses, sous i de rols.

 18. Disputes creades per diferències culturals.

Per iniciar un procés de mediació, una de les parts involucrades s'ha de dirigir a MiC per iniciar el procés, via telefònica o per correu electrònic.

Nosaltres després, ens comunicarem amb la / les altra / es part / s per convidar-lo a la mediació.